Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP
Regionalny Program Operacyjny woj. łódzkie
Czytaj więcej
Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP 
Regionalny Program Operacyjny woj. lubelskiego
 
Czytaj więcej
Działanie 1.4 Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Czytaj więcej
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

Czytaj więcej
Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiebiorstw
Regionalny Program Operacyjny woj. mazowieckiego

 

Czytaj więcej