Kredyt na inowacje technologiczne

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

 

Dla kogo?
Mikro, małe i średnie i przedsiębiorstwa z terenu całego kraju.

 

Na co?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.


O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

 

Finanse
Ogólna pula dofinansowania: 400 000 000 PLN


Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 6 000 000 PLN
 
Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:
  • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego);
  • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
  • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;
  • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;
  • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Termin składania wniosków
Wnioski można składać od 20.02.2017r. do 29.03.2017r.

 

Więcej informacji
Beata Domańska
tel. 721 881 818
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.