Dotacje ZUS

Dotacje z ZUS mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wprowadzenie rozwiązań  zmniejszających ryzyko zawodowe w wykonywanej pracy.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 

Jaka jest wartość dofinansowania?

Wartość dofinansowania zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju projektu, które chce ono zrealizować. Maksymalna wysokość dotacji wypłacanej przez ZUS w przypadku projektów doradczo-inwestycyjnych dla tych przedsiębiorstw to 100 tys. zł, co stanowi aż 90% wydatków kwalifikowanych projektu. Wraz ze wzrostem liczby pracowników wzrasta maksymalna kwota dofinansowania, ale także obowiązkowy do wniesienia wkład własny firmy. Małe przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dopłatę w wysokości do 150 tys. zł przy dofinansowaniu na poziomie 80%. Natomiast duże firmy dostaną nawet 400 tys. zł, o ile nie przekroczy to 20% budżetu projektu podlegającego dofinansowaniu. 

 

Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba
pracowników
Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych
(w PLN)
Mikro 1 - 9 90% 40 000 100 000 140 000
Małe 10 -49 80% 60 000 150 000 210 000
Średnie 50 - 249 60% 80 000 260 000 340 000
Duże 250 i więcej 20% 100 000 400 000 500 000
 

Co można zrealizować?

Projekt Inwestycyjny

 • Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących itp.
 • Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.)
 • Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn)
 • Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego itp., odnoszących się bezpośrednio do maszyn)
 • Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach.
 • Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi itp.
 • Zakup i instalacja kabin oraz obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych, tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych
 • Zakup i instalacja wyrobów oraz ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.)
 • Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej
 • Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających oraz uzdatniających powietrze (np. filtrów, filtropochłaniaczy itp.)
 • Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudów, okapów, ssa- wek itp.)
 • Zakup i instalacja urządzeń oraz elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
 • Zakup i instalacja maszyn oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, takich jak np.: podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne).
 • Zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / niesamojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, np. ręcznych wózków paletowych, wózków magazynowych, ręcznych wózków platformowych dwunożycowych, wciągników i żurawików do 450 kg
 • Zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
 • Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej)
 • Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części

 

Projekt Doradczy

 • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami
 • Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu pracy, takich jak:czynniki chemiczne i pyły,czynniki biologiczne, czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i  promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.), czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.).
 • Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków)
 • Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, które muszą oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy
 • Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych
 • Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej
 • Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

  

Szczegółowe informacje

Mirosław Witkowski
tel. 782 401 818

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.