Jak działamy ?

  • Pomagamy, doradzamy i wspieramy Klientów na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie!
  • Diagnoza potrzeb oraz analiza firmy – na tej podstawie dobieramy odpowiednie źródła finansowania i kreujemy rozwiązania;
  • Opracowanie „wniosku aplikacyjnego” adekwatnego do założeń konkursowych – przygotowujemy kompleksową dokumentację oraz wszystkie załączniki, stosowne do wymagań formalnych i merytorycznych;
  • Wsparcie oraz monitoring złożonych wniosków – śledzimy przebieg oceny wniosków, pomagamy w kontaktach oraz negocjacjach z Jednostkami Wdrażającymi;
  • Zarządzanie i rozliczanie projektu – wraz z zespołami projektowymi dbamy o to, aby nie ponosili Państwo zwrotów i strat związanych z przedsięwzięciem unijnym;
  • Realizacja szkoleń – odpowiadamy za przygotowanie programów szkoleniowych oraz długofalowe projekty rozwojowe: dobieramy trenerów (opiekunów merytorycznych), zapewniamy ewaluację i raportowanie.

 

Warunki otrzymania dotacji?

  • Nabór wniosków – KONKURS
  • Czas ubiegania się o dotację – od 3 do 12 miesięcy
  • Forma dofinansowania – CZĘŚCIOWA REFUNDACJA LUB ZALICZKA
  • Warunek zapewnienia trwałości projektu – od 3 do 5 lat