Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS został utworzony ze środków Funduszu Pracy i jest adresowanym do pracodawców oraz ich pracowników. Jego celem jest poszerzanie kompetencji  pracowników adekwatnie do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia mogą wystąpić wszyscy Pracodawcy, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony czy też określony, a także czy na pełny etat, czy tylko na część etatu.

 

Co można zrealizować?

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Jaka jest wartośc dofinansowania?

100 80
Mikro Przedsiębiorstwo
1 - 9 Pracowników
 Pozostałe Podmioty

 

Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia czyli ok 12 000 PLN

 

W 2016 roku Pracodawca będzie mógł uzyskać środki na:

  • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
  • wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  •  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Jak możemy pomóc?

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Analizujemy profil działalności firmy, pod kątem potrzeb rozwojowych. Na tej podstawie pomagamy dobrać odpowiednie szkolenia i kursy, które podniosą kompetencje pracowników. Nasi trenerzy są opiekunami merytorycznymi, którzy wskazują wszystkie możliwe źródła opracowania koncepcji projektu.

 

Opracowanie wniosku o dotację

W regulaminie konkursu przeprowadzanego w ramach określonych Jednostek Wdrażających, są dokumenty wymagane od Wnioskodawcy w procedurze aplikacyjnej. Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności: wypełnienie wniosku o dofinansowanie oraz skompletowanie niezbędnych załączników.

 

Zarządzanie realizacją projektu

Realizacja projektu zgodnie z obwiązującymi zasadami i wytycznymi jest bardzo ważnym elementem w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych. Popełnienie błędów grozi koniecznością zwrotu otrzymanych funduszy. Proponujemy zarządzanie projektem w fazie realizacji, jak i po jego zakończeniu.

 

 

Szczegółowe informacje

Mirosław Witkowski
tel.782 401 818
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.