O nas

Doświadczenie

Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. od 12 lat realizuje projekty służące promocji polskiej przedsiębiorczości.  Początkowo koncentrowała się na dostarczeniu klientom takich rozwiązań, które w skuteczny i efektywny sposób umacniały ich wizerunek na rynku. Z upływem lat i rosnącym zainteresowaniem wśród Klientów, rozszerzyła swoją działalność o doradztwo unijne, projekty szkoleniowe i coachingowe, tworząc nową linię biznesową, zajmującą się wsparciem doradczo-szkoleniowym.
 
Obecnie Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. współpracuje z zespołem specjalistów i ekspertów w zakresie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych, eksportowych oraz edukacyjnych. Oferujemy kompleksową realizację projektów dla sektora przedsiębiorstw, instytucji naukowych, jak również jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i fundacji.
 

Misja

Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań, które same w sobie będą dla Klientów wartością dodaną. Dążymy do tego, aby być skutecznym i godnym zaufania partnerem handlowym dla rodzimych kontrahentów. Konstruktywnie, odpowiedzialnie, przedsiębiorczo będziemy oceniać potrzeby polskich firm oraz przyczyniać się do ich rozwoju.

 

Wartości

  • Otwartość: na potrzeby Klientów i ich rozwój
  • Profesjonalizm: w wykonywaniu prac i obowiązków
  • Szacunek: do drugiego człowieka – wobec jednostki i społeczeństwa
  • Etyka: odpowiedzialności i sumienia

 

Cele

Dążymy do tego, by stać się inicjatorem kompleksowych rozwiązań biznesowych dla kontrahentów, w obszarze projektów rozwojowych. Będziemy kreować autorskie programy, innowacyjność, jak również polską przedsiębiorczość, gdyż zależy nam na przełamywaniu barier i wychodzeniu poza schematy. Chcemy iść z „duchem czasu”, dlatego podnoszenie sobie poprzeczki i uświadamianie Klientom, jak ważny jest ciągły rozwój, to nasz główny cel działania.