Oferta

Fundusze europejskie

Oferujemy najwyższe standardy usług doradztwa, w zakresie nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Stawiamy przede wszystkim na rzetelność i profesjonalizm, zapewniając kompleksową obsługę.

 

Główne obszary doradztwa, w zakresie funduszy europejskich:

 • Prace badawczo-rozwojowe;
 • Działania inwestycyjne;
 • Eksport i internacjonalizacja;
 • Edukacja i aktywizacja.


W ramach naszych usług proponujemy Państwu następujące warianty realizacji projektów:


Etap 1
Bezpłatne spotkanie konsultacyjne, uwzględniające:

 • Identyfikację pomysłu i planu związanego z rozwojem;
 • Weryfikację programów, które odpowiadają potrzebom Klienta;
 • Ocenę szans i możliwości pozyskania dofinansowania;
 • Ustalenie zasad współpracy.

 

Etap 2
Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie wniosku
W regulaminie konkursu przeprowadzanego w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych
i Regionalnych określone są dokumenty wymagane od Wnioskodawcy w procedurze aplikacyjnej. Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w szczególności:

 • Wypełnienie wniosku o dofinansowanie;
 • Przygotowanie biznes planu i/lub studium wykonalności;
 • Skompletowanie niezbędnych załączników.

Etap 3
Ocena wniosku oraz podpisanie umowy o dofinansowanie
Kolejnym etapem w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych jest poddanie wniosku (wraz z całą dokumentacją) ocenie odpowiedniej Instytucji. Europa 2000 oferuje Państwu następujące usługi:

 • Monitorowanie statusu złożonych wniosków;
 • Wsparcie w kontaktach z instytucjami odpowiedzialnymi za ocenę i udzielanie informacji;
 • W przypadku negatywnej decyzji – pomoc w procesie odwoławczym.

 

Etap 4
Zarządzanie i rozliczanie projektu
Popełnienie błędów grozi koniecznością zwrotu otrzymanych funduszy, dlatego też proponujemy:

 • Zarządzanie i rozliczanie projektu;
 • Przygotowanie kompletnych wniosków o płatność;
 • Ewaluację projektu lub poszczególnych zadań realizowanych w projekcie;
 • Wsparcie przy zamykaniu projektu i jego rozliczeniu końcowym.

 

Warunki cenowe
Wynagrodzenie dla Europa 2000 każdorazowo uzależnione jest od rodzaju programu i związanym
z tym nakładem pracy oraz czasu jaki pozostał na przygotowanie projektu i zakresu zlecenia.