Partnerzy

 

mzhpiu logo male

 

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług zostało założone we wrześniu 2009 roku przez grupę przedsiębiorców z Warszawy i Mazowsza. Jest organizacją pracodawców – samorządną  i niezależną od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Priorytetem Zrzeszenia jest dążenie do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zwiększenia dochodów jego członków przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu świadczonych usług.

 

 logo przedsiebiorcy

 

 

Przedsiębiorcy.pl - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

Przedsiębiorcy.pl to organizacja reprezentująca interesy pracodawców w Polsce. Została powołana na rzecz budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorców w Polsce oraz reprezentowania ich interesów wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji publicznej. Misją jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom jak najlepszych warunków sprzyjających ich rozwojowi oraz podejmowanie inicjatyw promujących polskie marki, tym samym aktywne wspieranie polskiej gospodarki.

 

 

 logo euro

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult od wielu lat oferuje swoim klientom kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania bezzwrotnych środków finansowych z unijnych funduszy i programów pomocowych. Specjalizuje się w opracowywaniu wniosków aplikacyjnych dla przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych.

 

 wir logo

Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR

Fundacja dąży do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu, rozwoju kształcenia ustawicznego, rozwoju działalności innowacyjnej, promowania i wspierania projektów innowacyjnych, prowadzenia działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, wspierania działań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.