Wykładowca - zapytanie ofertowe (unieważniono postępowanie)